DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PERMENDIKBUD NOMOR 45 TAHUN 2014, TENTANG SERAGAM SEKOLAH

Dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar

Dengan begitu, dari salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik.

Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan

  1. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
  2. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi
  3. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
  4. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

Pada intinya, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya silahkan donwlod permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

March 12th 2021Views 44Comments 0Rating 0
February 12th 2021Views 174Comments 0Rating 0
February 3rd 2021Views 717Comments 0Rating 0
January 21st 2021Views 4826Comments 0Rating 0
January 7th 2021Views 181Comments 0Rating 0
December 10th 2020Views 869Comments 0Rating 0
December 8th 2020Views 224Comments 0Rating 0
December 2nd 2020Views 217Comments 0Rating 0
December 1st 2020Views 224Comments 0Rating 0
November 30th 2020Views 240Comments 0Rating 0
November 26th 2020Views 471Comments 0Rating 0
November 23rd 2020Views 1010Comments 0Rating 0
November 20th 2020Views 318Comments 0Rating 0
November 2nd 2020Views 313Comments 0Rating 0
October 15th 2020Views 478Comments 0Rating 0
October 8th 2020Views 314Comments 0Rating 0
October 6th 2020Views 286Comments 0Rating 0
October 3rd 2020Views 1803Comments 0Rating 0
October 2nd 2020Views 361Comments 0Rating 0
October 1st 2020Views 363Comments 0Rating 0
October 1st 2020Views 280Comments 0Rating 0
September 30th 2020Views 340Comments 0Rating 0
September 29th 2020Views 322Comments 0Rating 0
September 28th 2020Views 426Comments 0Rating 0
September 24th 2020Views 280Comments 0Rating 0
September 22nd 2020Views 336Comments 0Rating 0
September 21st 2020Views 324Comments 0Rating 0
September 21st 2020Views 336Comments 0Rating 0
September 17th 2020Views 377Comments 0Rating 0
September 16th 2020Views 425Comments 0Rating 0
September 14th 2020Views 329Comments 0Rating 0
September 10th 2020Views 437Comments 0Rating 0
September 9th 2020Views 395Comments 0Rating 0
September 7th 2020Views 395Comments 0Rating 0
September 5th 2020Views 853Comments 0Rating 0
September 3rd 2020Views 433Comments 0Rating 0
September 1st 2020Views 477Comments 0Rating 0
August 31st 2020Views 423Comments 0Rating 0
August 28th 2020Views 452Comments 0Rating 0
August 28th 2020Views 490Comments 0Rating 0
August 24th 2020Views 414Comments 0Rating 0
August 23rd 2020Views 447Comments 0Rating 0
August 18th 2020Views 418Comments 0Rating 0
August 18th 2020Views 439Comments 0Rating 0
August 17th 2020Views 417Comments 0Rating 0
August 16th 2020Views 425Comments 0Rating 0
August 13th 2020Views 521Comments 0Rating 0
August 13th 2020Views 535Comments 0Rating 0
August 12th 2020Views 461Comments 0Rating 0
August 12th 2020Views 488Comments 0Rating 0
August 11th 2020Views 451Comments 0Rating 0
August 7th 2020Views 417Comments 0Rating 0
August 6th 2020Views 567Comments 0Rating 0
August 5th 2020Views 507Comments 0Rating 0
August 5th 2020Views 505Comments 0Rating 0
August 4th 2020Views 435Comments 0Rating 0
August 4th 2020Views 476Comments 0Rating 0
March 5th 2019Views 1567Comments 0Rating 0
March 1st 2019Views 1354Comments 0Rating 0
February 28th 2019Views 1450Comments 0Rating 0
February 28th 2019Views 1491Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 1064Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 1463Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 1356Comments 0Rating 0
February 25th 2019Views 1328Comments 0Rating 0
February 25th 2019Views 1074Comments 0Rating 0
February 24th 2019Views 1313Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 1457Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 1325Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 1349Comments 0Rating 0
February 20th 2019Views 1405Comments 0Rating 0
February 19th 2019Views 1583Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1359Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1348Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 985Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 948Comments 0Rating 0
February 17th 2019Views 1282Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1318Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1325Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1364Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1419Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1361Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1305Comments 0Rating 0
February 1st 2019Views 1414Comments 0Rating 0
February 1st 2019Views 1395Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1399Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1432Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1369Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1335Comments 0Rating 0
January 30th 2019Views 1420Comments 0Rating 0

March 19th 2021Views 31Comments 0Rating 0
March 17th 2021Views 122Comments 0Rating 0
March 9th 2021Views 59Comments 0Rating 0
March 3rd 2021Views 63Comments 0Rating 0
March 1st 2021Views 56Comments 0Rating 0
February 26th 2021Views 416Comments 0Rating 0
February 23rd 2021Views 100Comments 0Rating 0
February 17th 2021Views 1432Comments 0Rating 0
February 17th 2021Views 177Comments 0Rating 0
February 15th 2021Views 120Comments 0Rating 0
February 1st 2021Views 145Comments 0Rating 0
January 28th 2021Views 589Comments 0Rating 0
December 28th 2020Views 257Comments 0Rating 0
December 22nd 2020Views 234Comments 0Rating 0
December 17th 2020Views 362Comments 0Rating 0
December 16th 2020Views 554Comments 0Rating 0