DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PERMENDIKBUD NOMOR 45 TAHUN 2014, TENTANG SERAGAM SEKOLAH

Dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar

Dengan begitu, dari salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik.

Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan

  1. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
  2. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi
  3. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
  4. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

Pada intinya, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya silahkan donwlod permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

March 12th 2021Views 89Comments 0Rating 0
February 12th 2021Views 251Comments 0Rating 0
February 3rd 2021Views 901Comments 0Rating 0
January 21st 2021Views 6704Comments 0Rating 0
January 7th 2021Views 240Comments 0Rating 0
December 10th 2020Views 1130Comments 0Rating 0
December 8th 2020Views 279Comments 0Rating 0
December 2nd 2020Views 274Comments 0Rating 0
December 1st 2020Views 275Comments 0Rating 0
November 30th 2020Views 285Comments 0Rating 0
November 26th 2020Views 558Comments 0Rating 0
November 23rd 2020Views 1226Comments 0Rating 0
November 20th 2020Views 374Comments 0Rating 0
November 2nd 2020Views 377Comments 0Rating 0
October 15th 2020Views 544Comments 0Rating 0
October 8th 2020Views 379Comments 0Rating 0
October 6th 2020Views 345Comments 0Rating 0
October 3rd 2020Views 1949Comments 0Rating 0
October 2nd 2020Views 414Comments 0Rating 0
October 1st 2020Views 422Comments 0Rating 0
October 1st 2020Views 351Comments 0Rating 0
September 30th 2020Views 406Comments 0Rating 0
September 29th 2020Views 377Comments 0Rating 0
September 28th 2020Views 527Comments 0Rating 0
September 24th 2020Views 330Comments 0Rating 0
September 22nd 2020Views 391Comments 0Rating 0
September 21st 2020Views 371Comments 0Rating 0
September 21st 2020Views 383Comments 0Rating 0
September 17th 2020Views 437Comments 0Rating 0
September 16th 2020Views 489Comments 0Rating 0
September 14th 2020Views 375Comments 0Rating 0
September 10th 2020Views 493Comments 0Rating 0
September 9th 2020Views 456Comments 0Rating 0
September 7th 2020Views 453Comments 0Rating 0
September 5th 2020Views 959Comments 0Rating 0
September 3rd 2020Views 495Comments 0Rating 0
September 1st 2020Views 548Comments 0Rating 0
August 31st 2020Views 477Comments 0Rating 0
August 28th 2020Views 536Comments 0Rating 0
August 28th 2020Views 557Comments 0Rating 0
August 24th 2020Views 469Comments 0Rating 0
August 23rd 2020Views 505Comments 0Rating 0
August 18th 2020Views 475Comments 0Rating 0
August 18th 2020Views 511Comments 0Rating 0
August 17th 2020Views 486Comments 0Rating 0
August 16th 2020Views 471Comments 0Rating 0
August 13th 2020Views 600Comments 0Rating 0
August 13th 2020Views 591Comments 0Rating 0
August 12th 2020Views 524Comments 0Rating 0
August 12th 2020Views 544Comments 0Rating 0
August 11th 2020Views 505Comments 0Rating 0
August 7th 2020Views 457Comments 0Rating 0
August 6th 2020Views 639Comments 0Rating 0
August 5th 2020Views 561Comments 0Rating 0
August 5th 2020Views 570Comments 0Rating 0
August 4th 2020Views 490Comments 0Rating 0
August 4th 2020Views 538Comments 0Rating 0
March 5th 2019Views 1636Comments 0Rating 0
March 1st 2019Views 1412Comments 0Rating 0
February 28th 2019Views 1513Comments 0Rating 0
February 28th 2019Views 1565Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 1138Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 1527Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 1420Comments 0Rating 0
February 25th 2019Views 1396Comments 0Rating 0
February 25th 2019Views 1139Comments 0Rating 0
February 24th 2019Views 1368Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 1525Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 1381Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 1417Comments 0Rating 0
February 20th 2019Views 1468Comments 0Rating 0
February 19th 2019Views 1670Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1426Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1405Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1043Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1011Comments 0Rating 0
February 17th 2019Views 1334Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1366Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1382Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1428Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1477Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1412Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 1360Comments 0Rating 0
February 1st 2019Views 1482Comments 0Rating 0
February 1st 2019Views 1466Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1470Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1491Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1430Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 1406Comments 0Rating 0
January 30th 2019Views 1476Comments 0Rating 0

March 19th 2021Views 71Comments 0Rating 0
March 17th 2021Views 522Comments 0Rating 0
March 9th 2021Views 129Comments 0Rating 0
March 3rd 2021Views 115Comments 0Rating 0
March 1st 2021Views 96Comments 0Rating 0
February 26th 2021Views 831Comments 0Rating 0
February 23rd 2021Views 164Comments 0Rating 0
February 17th 2021Views 2796Comments 0Rating 0
February 17th 2021Views 296Comments 0Rating 0
February 15th 2021Views 231Comments 0Rating 0
February 1st 2021Views 217Comments 0Rating 0
January 28th 2021Views 885Comments 0Rating 0
December 28th 2020Views 337Comments 0Rating 0
December 22nd 2020Views 380Comments 0Rating 0
December 17th 2020Views 478Comments 0Rating 0
December 16th 2020Views 707Comments 0Rating 0