DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PERMENDIKBUD NOMOR 45 TAHUN 2014, TENTANG SERAGAM SEKOLAH

Dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar

Dengan begitu, dari salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik.

Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan

  1. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
  2. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi
  3. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
  4. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

Pada intinya, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya silahkan donwlod permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

March 12th 2021Views 965Comments 0Rating 0
February 12th 2021Views 1363Comments 0Rating 0
February 3rd 2021Views 5599Comments 0Rating 0
January 21st 2021Views 24546Comments 0Rating 0
January 7th 2021Views 1263Comments 0Rating 0
December 10th 2020Views 3768Comments 0Rating 0
December 8th 2020Views 1648Comments 0Rating 0
December 2nd 2020Views 1326Comments 0Rating 0
December 1st 2020Views 1245Comments 0Rating 0
November 30th 2020Views 1044Comments 0Rating 0
November 26th 2020Views 1908Comments 0Rating 0
November 23rd 2020Views 2696Comments 0Rating 0
November 20th 2020Views 1427Comments 0Rating 0
November 2nd 2020Views 1245Comments 0Rating 0
October 15th 2020Views 1856Comments 0Rating 0
October 8th 2020Views 1326Comments 0Rating 0
October 6th 2020Views 1165Comments 0Rating 0
October 3rd 2020Views 10109Comments 0Rating 0
October 2nd 2020Views 1459Comments 0Rating 0
October 1st 2020Views 1617Comments 0Rating 0
October 1st 2020Views 1308Comments 0Rating 0
September 30th 2020Views 1483Comments 0Rating 0
September 29th 2020Views 1171Comments 0Rating 0
September 28th 2020Views 1684Comments 0Rating 0
September 24th 2020Views 1244Comments 0Rating 0
September 22nd 2020Views 1453Comments 0Rating 0
September 21st 2020Views 1339Comments 0Rating 0
September 21st 2020Views 1189Comments 0Rating 0
September 17th 2020Views 1447Comments 0Rating 0
September 16th 2020Views 1514Comments 0Rating 0
September 14th 2020Views 1217Comments 0Rating 0
September 10th 2020Views 1432Comments 0Rating 0
September 9th 2020Views 1493Comments 0Rating 0
September 7th 2020Views 1338Comments 0Rating 0
September 5th 2020Views 2489Comments 0Rating 0
September 3rd 2020Views 1408Comments 0Rating 0
September 1st 2020Views 1563Comments 0Rating 0
August 31st 2020Views 1823Comments 0Rating 0
August 28th 2020Views 1599Comments 0Rating 0
August 28th 2020Views 1705Comments 0Rating 0
August 24th 2020Views 1454Comments 0Rating 0
August 23rd 2020Views 1322Comments 0Rating 0
August 18th 2020Views 1555Comments 0Rating 0
August 18th 2020Views 1929Comments 0Rating 0
August 17th 2020Views 1383Comments 0Rating 0
August 16th 2020Views 1406Comments 0Rating 0
August 13th 2020Views 2118Comments 0Rating 0
August 13th 2020Views 1525Comments 0Rating 0
August 12th 2020Views 1812Comments 0Rating 0
August 12th 2020Views 1349Comments 0Rating 0
August 11th 2020Views 1571Comments 0Rating 0
August 7th 2020Views 1326Comments 0Rating 0
August 6th 2020Views 2015Comments 0Rating 0
August 5th 2020Views 1747Comments 0Rating 0
August 5th 2020Views 1642Comments 0Rating 0
August 4th 2020Views 1366Comments 0Rating 0
August 4th 2020Views 1559Comments 0Rating 0
March 5th 2019Views 2746Comments 0Rating 0
March 1st 2019Views 2519Comments 0Rating 0
February 28th 2019Views 2718Comments 0Rating 0
February 28th 2019Views 2635Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 2584Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 2487Comments 0Rating 0
February 26th 2019Views 2436Comments 0Rating 0
February 25th 2019Views 2660Comments 0Rating 0
February 25th 2019Views 2516Comments 0Rating 0
February 24th 2019Views 2465Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 2542Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 2788Comments 0Rating 0
February 21st 2019Views 2372Comments 0Rating 0
February 20th 2019Views 2638Comments 0Rating 0
February 19th 2019Views 3098Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 2472Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 2532Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 1988Comments 0Rating 0
February 18th 2019Views 2035Comments 0Rating 0
February 17th 2019Views 2475Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 2637Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 2503Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 2554Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 2452Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 2604Comments 0Rating 0
February 14th 2019Views 2363Comments 0Rating 0
February 1st 2019Views 2868Comments 0Rating 0
February 1st 2019Views 2526Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 2583Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 2516Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 2456Comments 0Rating 0
January 31st 2019Views 2780Comments 0Rating 0
January 30th 2019Views 2772Comments 0Rating 0

March 19th 2021Views 791Comments 0Rating 0
March 17th 2021Views 2924Comments 0Rating 0
March 9th 2021Views 1279Comments 0Rating 0
March 3rd 2021Views 982Comments 0Rating 0
March 1st 2021Views 1031Comments 0Rating 0
February 26th 2021Views 5537Comments 0Rating 0
February 23rd 2021Views 1189Comments 0Rating 0
February 17th 2021Views 9052Comments 0Rating 0
February 17th 2021Views 1434Comments 0Rating 0
February 15th 2021Views 1400Comments 0Rating 0
February 1st 2021Views 15748Comments 0Rating 0
January 28th 2021Views 16156Comments 0Rating 0
December 28th 2020Views 3046Comments 0Rating 0
December 22nd 2020Views 2337Comments 0Rating 0
December 17th 2020Views 2934Comments 0Rating 0
December 16th 2020Views 2750Comments 0Rating 0